Hallitustyöskentely


Markkinointiosaaminen yrityksen hallituksessa parantaa sen suoritusta.


Amerikkalaistutkimuksen mukaan markkinointiosaaja yrityksen hallituksessa kasvattaa osaakkeenomistajien tuottoa noin 3% verran.* Tämä onkin loogista, sillä useimmiten juuri markkinointiosaaja on se henkilö, joka parhaiten ymmärtää asiakkaiden ostokäyttäytymisen vaikuttimia ja kykenee sanoittamaan asiakkaiden tarpeita yrityksen muihin prosesseihin. Puhumattakaan ihan markkinoinin perustehtävästä: Auttaa yritystä houkuttelemaan juuri oikeanlaisia asiakkaita.

Tuon yrityksesi hallitukseen vankan markkinointiosaamisen lisäksi vahvaa strategista näkemystä kasvattaakseni yrityksen tuottoa minimissään tuon 3 % verran! 

Olen suorittanut HHJ tutkinnon. Puhun markkinoinnin lisäksi sujuvasti johtamista, liiketoimintaa ja myyntiä. Olen perustanut useampia yrityksiä, työskennellyt kasvuyrityksen toimitusjohtajana ja kuulunut suurten yritysten johtoryhmiin. 

Kattavan kuvaukseni erilaisista tehtävistäni löydät julkisesta CV:stäni LinkedInissä ja oheisella videolla kerron ajatuksistani suorittamaltani HHJ-kurssilta. 


*When and How Does Board-Level Marketing Experience Impact Firm Performance? - Kimberly A. Whitler, Ryan Krause, and Donald R. Lehmann 2017.