Blogi

Olen kirjoittanut tämän blogin alunalkaen jo muutama vuosi sitten, mutta tekoälyn yleistyessä kiihtyvällä tahdilla, näin tarpeelliseksi päivittää koko blogin sisällön tähän päivään. Tekoäly tulee muuttamaan tiimien rakennetta merkittävästi: Siinä missä aikaisemmin tietyt, työläät ja erikoisosaamista vaativat tehtävät oli kannattavinta ostaa ulkoa,...

Strategic marketing requires a clearly defined competitive advantage. A clear and strong competitive advantage is one of the most central elements of an entire marketing strategy. Essentially, it can form the basis of all the key areas of marketing communication, such as brand positioning, segmentation, core messaging, customer promise, etc.

In my twenty years of marketing experience, I've learned that a strategy's effectiveness depends on execution, not just its creation. I've seen my fair share of strategies that look great on paper but leave you lost in translation when it comes to bringing them to life.

Markkinoinnissa tekemisen tahti kiihtyy jatkuvasti. Se mikä oli kuukausi sitten kuuminta hottia, on tänään jo menneen talven lumia. Markkinointipäättäjät joutuvat jatkuvasti pohtimaan, mihin trendeihin lähdetään mukaan ja milloin vanhassa on vara parempi. Tässä blogissani en anna sinulle suoria työkaluvinkkejä vaan pohdin asiaa yleisemmällä...

Regardless of the industry, probably all marketing professionals recognize that desperate feeling when hopes and ideas for marketing come flooding in from every direction, even though in theory, there might be a consensus in the organization about the main tasks and goals of marketing. Instead of a single backlog, ideas are scattered across...

Toimialasta riippumatta todennäköisesti kaikki markkinoinnin tekijät tunnistavat sen epätoivoisen tunteen, kun toiveita ja ideoita markkinoinnille tulee ovista ja ikkunoista, vaikka teoriassa organisaatiossa vallitsisikin yhteisymmärrys markkinoinnin tärkeimmistä tehtävistä ja tavoitteista. Backlogia ei välttämättä ole missään yhdessä paikassa,...

Markkinoinnissa vilisee mittareita. On klikkausprosentti, klikkihinta, impressiot, asiakkuuden elinkaaren arvo, asiakashankintahinta, latausmäärät, myynti, konversioprosentti, liidien määrä, liidien hankintahinta ja niin edelleen. Lista on loputon, mutta mistä tietää, mitkä ovat hyödyllisimmät markkinoinnin mittarit ja mitä markkinoinnissa...

Vedin hiljattain eräälle myynnin ja markkinoinnin tiimille yhteisen workshop-päivän, jossa määrittelimme porukalla yhteisiä suuntaviivoja, tavoitteita ja toiveita. Kysyin osallistujilta, mikä on heidän mielestään markkinoinnin tärkein tehtävä. Post-it lapuille löytyi asioita laidasta laitaan, mutta yksi vastaus toistui jokaisen osallistujan...

Strateginen markkinointi vaatii kirkastetun kilpailuedun. Kirkas ja vahva kilpailuetu on koko markkinoinstrategian yksi keskeisimmistä elementeistä. Sen varaan voi perustaa oikeastaan kaikki markkinointiviestinnän keskeisimmät osa-alueet, kuten brändipositio, segmentointi, ydinviesti ja asiakaslupaus jne..

Rakastan markkinoinnin suppilo (tai funnel) -ajattelua etenkin inbound markkinoinnissa. Perustan oikeastaan aina markkinointisuunnitelmani jonkinlaiseen funneliin. Funnelin tasojen nimillä tai määritelmillä ei mielestäni ole mitään merkitystä, vaan kyse on enemmän ajattelumallista. Käyttäjän täytyy ensin olla tietoinen, jotta voi kiinnostua, jotta...