Kilpailuetu yrityksen markkinoinnissa

14.04.2023

Strateginen markkinointi vaatii kirkastetun kilpailuedun. Kirkas ja vahva kilpailuetu on koko markkinoinstrategian yksi keskeisimmistä elementeistä. Sen varaan voi perustaa oikeastaan kaikki markkinointiviestinnän keskeisimmät osa-alueet, kuten brändipositio, segmentointi, ydinviesti ja asiakaslupaus jne.. 

Segmentointi synnyttää kilpailuetua

Erilaiset asiakasryhmät arvostavat erilaisia asioita. Toiset haluavat palvelua 24/7 ja joillekin riittää virka-aika. Jotkut haluavat tilata palvelun verkosta, toiset haluavat hypistellä sitä liikkeessä. Kilpailuetua kirkastettaessa on tärkeää määritellä ja eritellä yrityksen erilaiset kohderyhmät. Mille segmentille haluamme olla ylivertainen palveluntarjoaja, ja minkälaiset tarpeet heillä on? Mitä sellaista segmenttiä haluamme palvella, jolle markkina toistaiseksi tarjoaa vain vähän mahdollisuuksia?

Mikäli kohderyhmiä ei ole määritelty, kilpailuetu jää valjuksi kompromissiksi, eikä oikeastaan ole edes etu.

Kilpailuetu on markkinointiviestinnän lähdemateriaalia

Kilpailuetu auttaa synnyttämään myös kiinnostavia markkinoinnin konsepteja ja korostamaan oikeita asioita sisältömarkkinoinnissa. Se auttaa copywriteria luomaan relevantteja viestejä ja konseptisuunnittelijoita synnyttämään kiinnostavia kokonaisuuksia. Kun kohderyhmäkin on kirkas ja juuri heidän tarpeensa, toiveensa ymmärretty, markkinoinnissa on selvästi helpompaa konvertoida kilpailuetu asiakkaan hyödyksi.

Ominaisuus kuuluu yritykselle, hyöty asiakkaalle.

Ilman määriteltyä kilpailuetua ja vahvaa markkinointistrategiaa, markkinoinnin toimenpiteet jäävät lyhytikäisiksi taktisiksi ponnistuksiksi joissa myynti on aina riippuvainen jatkuvasta (maksetusta) mainonnasta.

SWOT-analyysi ja kilpailuetu -matriisit tukevat toisiaan

SWOT analyysi on tuttuakin tutumpi työkalu yritysten liiketoimintastrategioissa. SWOT määrittää yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Jostain syystä SWOT jää kuitenkin monesti pöytälaatikkoon. Se tehdään mahdollisesti strategiatyön alkuvaiheessa tai esimerkiksi rahoitushakemukseen, mutta ensisesityksen jälkeen SWOT-analyysiin palataan vain harvoin.

SWOT-analyysi on hyvin likeinen kilpailuedulle ja niitä olisikin hyvä käsitellä toisiaan täydentävinä työkaluparina. Kilpailuetumatriisi kiteyttää, mitkä tekijät ovat asiakkaan näkökulmasta merkityksellisiä sekä selvästi parempia kuin kilpailijoilla. Lisäksi se auttaa hahmottamaan, mitkä SWOT analyysissä mainitut, etenkin sisäiset asiat, vaativat kehitystoimenpiteitä ja mitkä voidaan säilyttää sellaisenaan: Kaikki vahvuudet eivät tuo yritykselle kilpailuetua eivätkä kaikki heikkoudet ole uhkia.

Kilpailuetu ja sen johtaminen

Kilpailuedun määrittäminen on yrityksen johdon tehtävä ja keskeinen osa yrityksen strategiaa. Ei riitä, että kilpailuetu todetaan, sitä täytyy johtaa ja kehittää systemaattisesti sillä kilpailijat tulevat aina havaitun kilpailuedun perässä Jos kilpailuetu perustuu vaikka hinnoitteluun, kilpailuetua johdetaan mm. materiaaliostojen, tuotannon tehokkuuden, skaalautuvuuden ja keskittymisen kautta. Jos taas kilpailuetu perustuu ylivertaiseen asiakaskokemukseen, siihen keskitytään mm. palvelumuotoilulla ja odotusten johtamisella eri kosketuspisteissä.

Markkinoinnilla voi luoda kilpailuetua

Markkinointi on taitolaji ja varsinkin pien- ja pk-yritysten sektorilla on valitettavan paljon heikosti markkinoivia, keskenään samankaltaisia tuotteita ja palveluita myyviä yrityksiä. Näissä voiton vie paras markkinoija. Se joka onnistuu löytämään potentiaalisimmat kohderyhmät, optimoimaan maksetun ja orgaanisen näkyvyyden, luomaan positiivisen odotusarvon, kiinnostamaan, vakuuttamaan ja vielä pitämäänkin asiakkaat, voi menestyä varsin hyvin kilpaillussakin markkinassa ilman selvää erottuvuustekijää.

Voittava kombinaatio on silti aito kilpailuedun ja vahvan markkinoinnin liitto. 
Tarvitseko sparrailukumppania tai tukea kilpailuedun kirkastamisessa ja sanoittamisessa markkinoinnin tarpeisiin.


FAQ

Mikä on kilpailuetu markkinoinnissa?

Kilpailuetu markkinoinnissa on yrityksen kyky erottua ja täyttää asiakkaiden tarpeet tavalla, joka on parempi tai erilainen kuin kilpailijoiden. Se perustuu ymmärrykseen eri asiakasryhmien arvostuksista ja tarpeista, minkä pohjalta yritys voi kehittää kohdennettua segmentointia, brändiposition, ydinviestin ja asiakaslupauksen. Kilpailuetu synnyttää parhaimmillaan markkinointiviestinnän ytimen, joka mahdollistaa kiinnostavien konseptien luomisen.  

Mikä on kilpailuetu?

Kilpailuetu on yrityksen suhteellinen etu kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden jossain liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toimintatavassa tai muussa menestystekijässä. Markkinoinnin näkökulmasta kilpailuetu voi olla myös kyky tuottaa erinomaista lähdemateriaalia markkinointiviestinnälle.