Palvelut


Autan yritystäsi kasvamaan mm. näiden palveluideni kautta:

Lisäksi sparrailen tai konsultoin mielelläni kanssasi haluamistasi teemoista. Ne voivat olla yhtä hyvin myynnin ja markkinoinnin yhteispelin kirkastaminen, inbound-liidimarkkinoinnin käynnistäminen tai vaikkapa oikeiden markkinointiteknologioiden valinta.

Monista aiheista olenkin kirjannut konkreettisia esimerkkejä blogiini, joten saatat sieltä löytää hyvinkin inspiraatiota ja tarttumapintaa oman markkinointisi kehittämiseen.


Ulkoistettu markkinointijohtaja

Jalat käy, mutta maisema ei vaihdu? Markkinonnissa on kiirettä, mutta tulokset ovat tulkinnanvaraisia? Ei hätää, tilanne on tyypillinen ja korjattavissa.

Yrityksesi ulkoistettuna markkinointijohtajana

 • Tutustun organisaatiosi toimintaan mahdollisimman hyvin, jotta ymmärrän minkälaisessa markkinatilanteessa olette ja minkälaisia resursseja on käytössä. Havainnoin, käyn keskusteluja, tutustun strategioihinne jne.
 • Tutustun tiimisi jäseniin henkilökohtaisesti ymmärtääkseni heidän vahvuutensa, sillä jos sinulla on jo markkinointihenkilö(itä), osaamistakin varmasti on. Varmistetaan suunta yhdessä!
 • Laadin kanssasi markkinointistrategian, mikäli sellaista ei vielä ole. 
 • Strategian pohjalta laadin käytännön toimenpide- ja toimintasuunnitelman. Kuka tekee, miten tehdään, mitä tehdään, mitä tarvitaan?
 • Käynnistän markkinoinnin operatiivisen toiminnan ja toimin rinnallasi sen aikaa, kun yhdessä tarpeelliseksi nähdään. 
 • Johdonmukaiseen markkinointitekemiseen siirtyminen vaatii aina sekä uusien markkinoinnin rutiinien luomista ja taitojen omaksumista sekä vanhoista tottumuksista luopumista. Autan sinua tässä!

Myynnin ja markkinoinnin yhteispelin kirkastaminen

B2B yrityksissä keskeisintä on varmistaa myynnin ja markkinoinnin jouheva yhteispeli, sillä kasvusi rakentuu tämän yhteistyön varaan! Aihe on mielestäni niin tärkeä, että olen koonnut ajatuksiani myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä myös blogiini.

Minulla on luottavainen olo tiimisi puolesta silloin, kun yhdessä olemme saaneet rönsyt karsittua, uudet rutiinit löytävät paikkansa ja markkinointi ja myynti tekevät rinnan töitä. 

Markkinointistrategia

Markkinoinnin strategiset päätökset

Markkinoinnin strategia johdetaan yrityksesi liiketoimintastrategiasta. Sen tehtävä on varmistaa, että kaikki markkinoinnin resurssit hyödynnetään liiketoimintasi tavoitteita tukevalla tavalla. 

Markkinointistrategia voi sisältää esimerkiksi tämänkaltaisia näkökulmia: 

 • Liiketoiminnan tavoitteista johdetut markkinoinnin tavoitteet
 • Markkinoinnin KPI mittarit
 • Kilpailija-analyysi ja profiloituminen kilpailukentässä. Kilpailuedun kirkastaminen
 • Kohderyhmien ja ostajapersoonien määrittely. ICP kirkastus.
 • Yrityksesi arvolupauksen, viestihierarkian ja ydinviestien määrittäminen
 • Brändistrategian kirkastus (esim. tavoitemielikuvat, brändi-atribuutit, sävy)
 • Toimenpiteiden jalkautussuunnitelma

Strategia jalkautetaan käytäntöön funnelin avulla

Lähestyn strategian jalkautusta aina jonkinlaisen funnelin kautta. Funnel antaa tekemiselle raamit ja ryhtiä, ja se kuvaa löyhästi asiakkaan ostopolkua., Polun eri vaiheissa purevat erilaiset markkinointitoimenpiteet. 

Erityisesti B2B markkinoinnissa jalkautussuunnitelma tyypillisesti sisältää seuraavanlaisia aiheita: 

 • Inbound-sisältömarkkinointi ja liidien generointi
 • Alustava markkinoinnin automaation suunnitelma
 • Sosiaalisen median suunnitelma
 • Maksettu mainonta
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Budjetointi ja aikatauluttaminen
 • Mahdollisesti tarvittavien markkinointiteknologioiden tunnistaminen


Yrityksesti lähtötilanteesta, oman tiimisi valmiuksista ja liiketoimintasi haasteellisuudesta riippuen markkinointistrategian työstämiseen varaan n. 30-40 tuntia aikaa.

Esimerkki markkinointifunnelista
Esimerkki markkinointifunnelista

BLOGI

Toimialasta riippumatta todennäköisesti kaikki markkinoinnin tekijät tunnistavat sen epätoivoisen tunteen, kun toiveita ja ideoita markkinoinnille tulee ovista ja ikkunoista, vaikka teoriassa organisaatiossa vallitsisikin yhteisymmärrys markkinoinnin tärkeimmistä tehtävistä ja tavoitteista. Backlogia ei välttämättä ole missään yhdessä paikassa,...

Vedin hiljattain eräälle myynnin ja markkinoinnin tiimille yhteisen workshop-päivän, jossa määrittelimme porukalla yhteisiä suuntaviivoja, tavoitteita ja toiveita. Kysyin osallistujilta, mikä on heidän mielestään markkinoinnin tärkein tehtävä. Post-it lapuille löytyi asioita laidasta laitaan, mutta yksi vastaus toistui jokaisen osallistujan...

Olen saanut työurani varrella työskennellä vuosia rinta-rinnan myynnin ammattilaisten kanssa ja siksi liputan mielelläni myynnin ja markkinoinnin yhteistyön puolesta. Ajatus otetaan aina hyvin vastaan, ja harvalla on tämän parivaljakon yhteistyön tärkeydestä vastaansanomista. Silti käytännössä arkinen yhteistyö usein unohtuu ja markkinointi löytyy...