Tekoäly markkinoinnissa

18.01.2024

Markkinoinnissa tekemisen tahti kiihtyy jatkuvasti. Se mikä oli kuukausi sitten kuuminta hottia, on tänään jo menneen talven lumia. Markkinointipäättäjät joutuvat jatkuvasti pohtimaan, mihin trendeihin lähdetään mukaan ja milloin vanhassa on vara parempi. Tässä blogissani en anna sinulle suoria työkaluvinkkejä vaan pohdin asiaa yleisemmällä tasolla, markkinointi- tai toimitusjohtajan näkökulmasta. 

Tekoäly markkinoinninin johtamisessa on uusi must have

Tekoäly tuli markkinointiinkin rytinällä ja se on must have, siitä et voi jättäytyä pois. Silti se, mitä tekoälysovelluksia missäkin organisaatiossa otetaan käyttöön, voi vaihdella. Ei ole yhtä oikeaa tapaa tai pakollista sovellusta. Tekoäly on joka tapauksessa melkein miten tahansa hyödynnettynä mahdollisuus tehostaa organisaatiosi markkinointia, ja sopivia sovelluksia löytyy jokaiseen mahdolliseen markkinointitarpeeseen.

Tekoäly markkinoinnissa voi tiimisi tarpeista riippuen olla mm.

 • Tekstimuotoisen sisällön tuotanto ja käännöstyöt. Sisällön SEO optimointi.

 • Kuvien, videoiden, grafiikan ja presentaatioiden tuotanto ja editointi

 • Kaikkien mainittujen sisältöjen personointi eri segmenteille sopiviksi

 • Verkkosivujen ja -palveluiden kehittäminen

 • Markkinoinnin mittarointi ja tuloksien analysointi. Ennusteiden luominen niiden perusteella

 • Hinnoittelustrategioiden optimoiminen

 • Chatbotien ja asiakaspalvelutehtävien tehostaminen


Sinun tehtäväsi markkinointi- tai toimitusjohtajana ei ole hallita tätä kaikkea. Sen sijaan roolisi on ymmärtää tekoälyn potentiaali ja kannustaa sekä tiimiäsi että markkinointikumppaneitasi uusien, tehokkaampien työskentelytapojen löytämiseen, evaluointiin ja lopuksi ottamaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Suosittelen aloittamaan ainakin kaikkein rutiininomaisimpien tehtävien listaamisesta ja sopivan tekoälyn valitsemisesta niiden hallintaan. Tekstisisältöjen sekä graafisen tuotannon ja kuvankäsittelyn tekoälyllistäminen ovat näistä luonnollisesti ilmeisimmät, sillä tarjolla on jo monia maksuttomiakin tai ainakin hyvin edullisia, erinomaisesti toimivia tekoälyjä.

Tekoäly vaatii myös muutosjohtajuutta

Tekoälyn tuoma muutos markkinointiin ei liity yksin sovellusten käyttöön, vaan se haastaa sekä johtamisen että työkulttuurin. Tiimiisi kuuluvien markkinointiosaajien työnkuvat luonnollisesti muuttuvat. Uskon esimerkiksi, että perinteisten markkinointiroolien rinnalle syntyy uusia ammatteja, kuten "tekoälykuiskaajia" tai "AI coacheja". Nämä roolit ovat verrattavissa nykyisiin Agile Coacheihin, jotka ovat syntyneet vastaamaan ketterän kehittämisen tarpeisiin. 

Johtana tehtäväsi on hallita tämä uudenlainen kokonaisuus ja varmistaa, että tiimissäsi jokaisella on riittävät valmiudet muuttamaan omaa työnkuvaansa. Joku tiimistäsi voi pelätä tekoälyn muuttavan liikaa omaa työnkuvaa, kun taas toiset hallitsevat jo tusinoittain uusia mahdollisuuksia. Kübler-Rossin muutoskäyrä pätee siis tässäkin. Johtajan tai tiimin vetäjä on varmistaa tasapaino tiimin sisällä. Toisaalta kannustaa arimpia kokeiluihin, mutta toisaalta ehkä hieman suitsia innokkaimpia. 

Voidaksesi ohjata muutosta monipuolisesti, sinun on johtajana tarpeen hahmottaa nykytilanteen lisäksi tulevaisuuden näkymät, jotta yhdessä löydätte parhaimmat teknologiat ja aloitatte uusien sovelluksien käytön rohkeasti, mutta hallitusti. 

Markkinointiteknologioiden johtaminen

Jo ennen tekoälyä yritysten käytössä olevien erilaisten markkinointiteknologioiden kirjo on ollut loputon ja usein vaikeasti hallittavissa. Moni yritys käyttää jopa kymmeniä erilaisia pilvipalveluita markkinoinnin ja sisäisen työn tukena, mikä oman kokemukseni mukaan on monissa tapauksissa aiheuttanut tehottomuutta sekä päällekkäisiä kustannuksia ennenmmin kuin suuria hyötyjä. 

Kun eri teknologiat eivät ole täysin yhteensopivia keskenään, vaan dataa siirrellään manuaalisesti, eikä vastaavasti kaikkea mahdollista dataa päästä hyödyntämään, tämä ei ainoastaan lisää työmäärää, vaan asettaa lisäksi suuremman riskin tietoturvalle ja yksityisyydensuojalle. Samanaikaisesti, asiakaskokemuksen saumattomuus kärsii, kun kaikkea olemassa olevaa dataa ei hyödynnetä täysimääräisesti. 

Nyt kun lisäämme kirsikaksi kakun päälle alati lisääntyvät, edulliset tekoälymahdollisuudet, markkinointiteknologioiden arkkitehtuuri muuttuu entistä sekavammaksi. Siksi markkinointijohtajalta vaaditaan selvästi aikaisempaa enemmän kiinnostusta teknisiin työkaluihin, niiden periaatteisiin ja kokonaisarkkitehtuuriin.

Tästäkin skenaariosta huolimatta suosittelen suhtautumaan tekoälyn mahdollisuuksiin positiivisen uteliaasti ja rohkean kokeilevasti, sillä on selvää, että tekoäly tarjoaa valtavia mahdollisuuksia markkinoinnin kehittämiseen ja uudistamiseen, avaamalla ovia uudenlaisille ja tehokkaammille tavoille ymmärtää asiakkaita ja tuottaa yksilöllistä lisäarvoa erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille.

Markkinoinnin johtaminen tekoälyn avulla

Toinen markkinointijohtajan ikuisuushaaste on budjetin ja resurssien riittävyys. Jokainen johtaja haluaa nähdä tuloksia. Kun tuloksia pystytään näyttämään, aukeaa budjettihanatkin paremmin. Siinä missä vielä hetki sitten markkinoinnin mittaaminen ja analytiikka auttoivat reagoimaan tuloksiin, tekoälyn avulla voi nyt ennustaa tuloksia. 

Käyttämällä tekoälyä datan analysointiin ja mallintamiseen, ammattilaiset voivat tunnistaa piileviä käyttäytymismalleja ja ennustaa tulevaisuuden suuntauksia ja siten laatimaan kokonaisia markkinointistrategioita tekoälyn avulla.

Tämä ei silti tarkoita, ettetkö tarvitse enää perinteistä markkinointiosaamista, kunhan vain palkkaat tiimiisi tekoälyn ammattilaisia. Olet esimerkiksi ehkä jo testannut Chat GPT:tä ja huomannut että sen tuottama sisältö on "ihan ok", mutta vaatii silti vielä paljon muokkaamista. Sama koskee ihan kaikkea tekoälyä. Tuotoksien validoimiseen ja muokkaamiseen tarvitaan edelleen asiantuntemusta. Näin ollen esimerkiksi sisällöntuottajan rooli voi muuttua juuri tekoälyn tuottamaa sisältöä validoivempaan suuntaan.

Pelisäännöt tekoälyn käytölle 


Tietoturva ja tietosuoja

Tekoälyn käytön lisääntyessä rakettimaisesti, tulevat selkeät pelisäännöt aina vain tärkeämmiksi. Tämä tarkoittaa yhtä lailla henkilötietojen kuin yritystietojenkin käsittelyn ja tietoturvan huomioimista kaikissa mahdollisissa tekoälysovelluksissa ja niiden promptaamisessa. 

Erityisesti julkisten, generatiivisten tekoälysovellusten käyttöön liittyy riski luottamuksellisten tietojen vuotamisesta, kun käyttäjät syöttävät tietoja tekoälylle jalostettavaksi ja hyödynnettäväksi. Siksi, vaikka (markkinointi)johtajana et itse käyttäisikään tekoälyä aktiivisesti omassa työssäsi, sinun on hyvä ymmärtää, minkälaisia käyttökohteita ja työkaluja tiimissäsi hyödynnetään, ja varmistaa tiimisi kanssa, että ratkaisunne noudattavat sekä lainsäädäntöä että organisaatiosi sisäisiä tietoturva- ja yksityisyysstandardeja.  

Vastuullisuus, eettisyys ja tekijänoikeudet

Erityisesti markkinoinnissa tekoälyn käyttö herättää tietoturvan ja -suojan lisäksi kysymyksiä vastuullisuudesta ja eettisyydestä. On hyvä ymmärtää, että vaikka tekoäly tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia, se myös asettaa meille vastuun käyttää näitä oikein. 

Riippumatta tuottaako markkinointisisällön ihminen vai tekoäly, on viime kädessä ihmisen vastuulla varmistaa sisällön syrjimättömyys, oikeellisuus ja yleinen eettisyys. Nämä ovat selkeitä ja tuskin kukaan muuta ajattelikaan. Sen sijaan tekoälyn tuottaman sisällön ja etenkin tekoälylle syötetyn sisällön tekijänoikeudet puhuttavat paljon.

Tekoälyn tekijänoikeudet 

Tällä hetkellä yleisin tulkinta on, että tekoälyllä luotuihin sisältöihin (output data) ei lähtökohtaisesti voi saada tekijänoikeutta, sillä tekijänoikeuden syntymisen edellytyksenä on, että teoksen tekijä on luonnollinen henkilö. Toisaalta aiheesta käydään jatkuvasti keskusteluja, ja eri oikeusasteet eri maissa tekevät keskenään erilaisia tulkintoja. 

Markkinoinnin näkökulmasta turvallisinta kuitenkin lienee se, että "kriittisen tärkeissä" markkinointimateriaaleissa, kuten tuotemerkeissä, logoissa tai jopa tärkeiden kampanjoiden luovissa sisällöissä pysytellään toistaiseksi vielä ihmisen tuottamissa materiaaleissa. Itse olen kuitenkin turvallisin mielin käyttänyt tekoälyä esimerkiksi blogieni ja somepostauksieni kuvissa, sekä tekstien kääntämisessä ja tekstisisällön rakenteiden ideoinneissa ja tekstien sujuvoittamisessa.

Tekoälylle syötettyyn lähdedataan (input data) liittyy kuitenkin enemmän epäselvyyksiä ja tulkintaeroja. EU:ssa ja Britanniassa on erilainen näkökanta syötedatan käyttöön kuin USA:ssa. Erot heijastavat eri maiden erilaisia lähestymistapoja ja oikeudellisia näkökulmia syötedatan käyttöön ja tekijänoikeuksiin AI-mallien koulutuksessa. (Markkinointiuutiset: Tekoäly ja tekijänoikeus: katsaus oikeudellisiin haasteisiin)

Tämän tekstin kirjoittamisen hetkellä kuitenkaan edes EU:n sisällä tai edes yksittäisten maiden sisällä ei tunnu olevan yksiselitteistä tulkintaa. Näin ollen markkinoija joutuu jatkuvasti puntaroimaan sisältöjä tuottaessaan, kunkin sisällön kriittisyyttä omassa markkinoinnissaan ja peilata sitä sisällön tekotapaan. 


Pienen yrityksen mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä markkinoinnissa

Etenkin pienille yrityksille ja startupeille tekoäly avaa aivan uusia mahdollisuuksia markkinointiin. Siinä missä moni markkinoinnin osa-alue on ennen vaatinut joko syväosaajaa tai ulkoistuskumppania, monilla on nyt varaa tuottaa enemmän markkinointiaktiviteetteja itse ja markkinoinnin takamatka suuriin organisaatioihin nähden pienenee. 

Ehkä tyypillisin esimerkki tästä on Canva joka on mullistanut graafisen tuotannon täysin. Siinä missä ennen jokainen kuvankäsittely tai banneri piti ostaa ulkoa, näppärä markkinoija tekee aineistojen päivitykset kädenkääteessä itse. Canva tuo uusia tekoälyominaisuuksia harva se viikko tarjolle.

Toisaalta tässä on myös riski. Kun yrittäjä itse yrittää hallita kaiken, hän ei lopulta hallitse välttämättä mitään kunnolta. Omasta taustastani ainakin tunnistan sen, että olen yrittänyt opetella liikaa kaikkea. Siksi on olennaista, että pienet yritykset tunnistavat ne alueet, joissa tekoäly voi tuoda kaikkein eniten lisäarvoa ja keskittyä vain näihin. Tämä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön ja varmistaa, että vaikka monia toimintoja hoidetaan sisäisesti, ne suoritetaan korkealla laadulla.

Yhteenveto

Markkinointi- ja toimitusjohtajalta tarvitaan ensisijaisesti näkemyksellisyyttä tekoälyn hyödyntämisessä, ei niinkään kaiken syvällistä ymmärrystä tai työkalujen omaksumista. Kuten todettua niin voit hyödyntää tekoälyä melkein missä vain, mutta kysy itseltäsi esimerkiksi nämä kysymykset ja pohdi sen perusteella mistä teidän kannattaa lähteä liikkeelle:

 • Tekoäly on myös strateginen työkalu markkinoinnissa, joka vaatii markkinointijohtajalta enemmän näkemyksellisyyttä kuin kaiken kattavaa teknistä osaamista.

 • Tekoälyyn siirtyminen vaatii myös muutoksen johtamista 

 • Tekoälyn yhdistäminen nykyisiin markkinointiteknologioihin vaatii ymmärrystä siitä, miten eri teknologiat toimivat yhdessä siten, että samalla kun parannetaan markkinoinnin tehokkuutta, huolehditaan myös sekä tietoturvasta että tietosuojasta.

 • Tekijänoikeus ja tekijänsuojakeskustelua kannattaa pitää silmällä, sillä tulkinnat elävät jatkuvasti.


Haluatko sparrailla tekoälystä ja markkinoinnin johtamisesta?


FAQ

Miten tekoälyä voi hyödyntää markkinoinnin johtamisessa?

Tekoäly tarjoaa monia työkaluja, joilla voit mm. syventää asiakasymmärrystä ja tehostaa markkinointibudjetin käyttöä. Se myös tehostaa markkinointitiimin toimintaa.

Miten tekoäly vaikuttaa markkinointiin?

Markkinointiroolit muuttuvat ja vaaditaan uudenlaista osaamista. Markkinointi tehostuu ja muuttuu entistä nopeatempoisemmaksi.

Mitä hyötyä tekoälystä on markkinoinnissa?

Tekoäly mm. tehostaa markkinoinnin toimintaa, auttaa tekemään parempia strategioita, hyödyntämään budjetin optimaalisesti ja ennustamaan asiakkaiden käyttäytymistä. Se myös huojentaa asiakaspalvelun työtaakkaa.


Disclaimer: Olen hyödyntänyt tämän tekstin tuottamisessa Chat GPT 4.0 tekoälyä aluksi englanninkielellä. Siltä sain ensisijaisesti ideoita, mutta teksti oli julkaisukelvoton sellaisenaan. Tämän jälkeen käänsin osan tekstistä suomeksi tekoälyyn pohjautuvalla DeepL: maksuttomalla versiolla ja edelleen rikastin tekstiä oman asiantuntemukseni pohjalta. Lopuksi pallottelin tekstiä edestakaisin Chat GPT 4:n kanssa pyysin tekstin hiomista tai tarkentavia ajatuksia. Pääosa tekstistä on kuitenkin omaa tuotantoani. 

Tämä teksti on siis oiva esimerkki siitä, että tekoäly markkinointisisällön luomisessa ei korvaa aitoa asiantuntemusta, mutta auttaa ideoinneissa ja raakatekstin tuottamisessa.


Artikkelikuvat on tuottanut DALL·E